Netwerk Sterke Moeders

Steun en inspiratie
Het Netwerk Sterke Moeders is een netwerk voor moeders van zorgintensieve kinderen. De moeders steunen en inspireren elkaar. Elke maand komt het Netwerk samen in Buurtplein-locatie Dichtershof in Doetinchem. We krijgen ondersteuning door Buurtplein BV.

Opkomen voor onze kinderen
Ook komt het Netwerk op voor de belangen van onze kinderen. Dat doen we door de gemeenten te laten weten wat het is om van een kind met een beperking groot te brengen.