Thema-bijeenkomsten

Een keer per maand komen de sterke moeders bij MEE Oost-Gelderland samen om ervaringen te delen en elkaar te inspireren en verder te helpen. Dat doen we met workshops, informatieavonden, het bekijken en bespreken van documentaires, en het creatief aan de slag gaan.

Thema-avonden
De organisatie van de avonden gebeurt door de moeders zelf. In wisselende tweetallen bereiden de moeders een boeiende avond voor. In 2016 krijgen we enige begeleiding van Gerry Dijkstra, buurtcoach in De Huet. De bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 22.00 uur in Doetinchem. Elke maand zijn er meestal tussen de 10 tot 15 vrouwen aanwezig.

Onderwerpen die aan bod kwamen: je eigen ruimte in het gezin, grenzen stellen, PGB & andere regelingen, omgaan met de buitenwereld, je netwerk in kaart brengen, wat heeft de komst van je kind je gebracht, de toekomst, busjes.