Thema-bijeenkomsten

Een keer per maand komen de sterke moeders samen om ervaringen te delen en elkaar te inspireren en verder te helpen. Dat doen we met workshops, informatieavonden, het bekijken en bespreken van documentaires, en het creatief aan de slag gaan.

Thema-avonden
De organisatie van de avonden gebeurt door de moeders zelf. In wisselende tweetallen bereiden de moeders een boeiende avond voor. De bijeenkomsten zijn van 19.30 tot uiterlijk 22.00 uur in Doetinchem.

Onderwerpen die aan bod kwamen: je eigen ruimte in het gezin, grenzen stellen, PGB & andere regelingen, omgaan met de buitenwereld, je netwerk in kaart brengen, wat heeft de komst van je kind je gebracht, de toekomst, busjes.